facebook pixel

Blog

Rolul programelor de tip “afterschool” pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă la copii

În ultimii zece ani, în România numãrul de programe destinate copiilor în afara orelor de şcoalã a crescut în mod considerabil devenind o alternativă constructivă pentru petrecerea timpului liber al acestora în condiţii de siguranţă, oferindu-le în egală măsură protecţie, un mediu propice pentru o dezvoltare armonioasă şi de exprimare a personalităţii copilului.

Astfel accesul şi participarea copiilor în diferite servicii socio-educaţionale care se pot numi programe şcoală după şcoală, programe de “afterschool”, centre educaţionale, centre de zi, cluburi ale copiilor, centre comunitare, etc., reprezintă un sprijin important pentru familie şi pentru comunitate din punct de vedere al asigurării protecţiei copilului, dar mai ales oferă oferã suport şi oportunităţi de învăţare pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă necesare reuşitei şcolare şi sociale.

Cercetările realizate în Statele Unite privind influenţa acestor programe asupra copiilor ne arată că orele petrecute după şcoală, în programe structurate, fac o diferenţă reală în viaţa copiilor pentru că îi echipează pe aceştia cu abilităţi de viaţă independentă pentru a reuşi să se integreze în societate. Totodată în Europa există o preocupare constantă pentru astfel de programe accesibile tuturor copiilor, care să asigure condiţii optime de dezvoltare pentru copii la nivelul comunităţii, să favorizeze implicarea părinţilor, precum şi să asigure un echilibru între viaţa de familie şi serviciu.

În acelaşi timp, cercetările în domeniul protecţiei copilului, ne relevă faptul că efectele neglijarii copiilor pe termen lung de către propria familie precum și lipsa de participare și învățare a copiilor produc întârzieri în formarea si dezvoltarea abilităților de viață independentă pentru a putea deveni adulți responsabili și independenți.

rolul programelor afterschool
rolul programelor afterschool
rolul programelor afterschool

În literatura de specialitate, abilități de viață sunt definite ca un grup mare de abilități psiho-sociale și interpersonale, care pot ajuta oamenii să ia decizii în cunoștință de cauză, să comunice în mod eficient, să își dezvolte capacitatea de adaptare la situații noi de viață, de auto-gestionare, abilități care îl pot ajuta pe un individ să ducă o viață sănătoasă și productivă.
În România, serviciile socio-educaţionale de acest tip pentru copii sunt furnizate de entităţi publice sau private, fiind reglementate prin standarde specifice de funcţionare. Participarea copiilor în acest tip de programe pe care fie că le numim centru de zi, centru educational, program şcoală după şcoală sau afterschool, oferă oportunitãţi extraordinare de interacţiune şi învăţare prin cooperare într-un mediu sigur şi structurat iar dezvoltarea copiilor este semnificativ susținută sub îndrumarea unor profesionişti.
Aceste programe structurate sunt complementare programului şcolar obligatoriu şi oferă oportunităţi de învăţare non-formală pentru îmbogăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor de viaţă esenţiale ce au în vedere obţinerea de randament şcolar, adaptarea la contextul şcolar şi la viaţa socială.

În funcţie de nevoile copiilor şi ale părinţilor, aceste programe pot fi adaptate grupului ţintă şi specificului comunităţii. Astfel, ele pot cuprinde mai multe componente cum ar fi: educaţie pentru alfabetizare, educaţie digitală, educaţie antreprenorială, aspecte sociale și de protecția copilului precum și programe de educație parentală.

Trebuie să precizăm ca aceste programe nu înlocuiesc şcoala ci suplimentează și îmbunătățesc învățarea la clasă şi relaţionarea socială, oferind un cadru pentru educația non-formală după orele de şcoală care îi stimulează pe copii să se dezvolte prin participarea la activitaţi de lectură, matematică distractivă, ateliere tematice,etc – toate acestea urmărind consolidarea abilităților de viață indepentă în raport cu vârsta copilului.

rolul programelor afterschool
rolul programelor afterschool
rolul programelor afterschool

Componenta de educaţie non-formală a acestor programe oferă tuturor copiilor, dar în mod special copiilor vulnerabili şi a celor cu nevoi speciale oportunităţi de participare la activități de învăţare şi dezvoltare personală care nu sunt „notate/scorate” ca la şcoală şi oferă un grad mare creativitate în realizarea sarcinilor. Nivelul de stres al copiilor este astfel redus, gradul de autonomie pentru învăţare creşte în mod gradual iar accentul se pune pe dezvoltarea globală a copilului şi pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă de bază pentru succesul lor în viață. Abilităţile de viaţă independentă dezvoltate în cadrul acestor programe sunt esenţiale pentru copii, deoarece le consolideaza cele cinci abilităţi de bază, respectiv: abilități de gândire critică, abilități de gestionare a emoțiilor, abilități de auto-exprimare, abilități de construire a relațiilor și abilități de responsabilitate socială.

Astfel spus, includerea copiilor în astfel de programe reprezintă o mare șansă pentru dezvoltarea lor social-emoţională în primul rând, prin faptul ca efectele se văd în cel puțin șase luni de la participarea săptămânală în activitățile programului și sprijină consolidarea abilităților de viață fundamentale achiziționate în copilăria mică, punându-le în aplicații practice raportate la viaţa de zi cu zi şi dezvoltând abilităţi de viaţă esenţiale necesare pentru o viaţă aflată în permanentă schimbare.

dr.Mariana Arnăutu
Specialist educaţie
24 iunie 2020

Consimțământ de utilizare cookies

Colectăm anumite date în timp ce utilizezi site-ul SOS Planet After School, pentru a-ți asigura funcționarea corectă, siguranță în timpul navigării și pentru a respecta reglementările în vigoare. Selectează ACCEPT dacă este în regulă să folosim aceste cookies.